Privacybeleid

Van kracht sinds: 25/05/18

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers en verwerken hun persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Het privacycharter is bedoeld om u in volledige transparantie te informeren over de gegevens die wij verzamelen, het doel van de verzameling ervan, de manier waarop wij ze gebruiken en de rechten die u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Op deze pagina bieden wij u een vereenvoudigde versie van ons privacycharter in de vorm van vragen/antwoorden.

Wij vestigen uw aandacht op de noodzaak om dit charter aandachtig te lezen. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het volgende adres: support@jn-joy.be

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

TEXARDENT is de beheerder van uw persoonsgegevens.

TEXARDENT SA
Rue de Hoei 248
4300 Waremme
België

N° BCE : BE08 9688 2685

support@jn-joy.be

2. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Wij verzamelen uw gegevens – al dan niet persoonlijk – voor verschillende doeleinden die worden gedefinieerd in het volgende punt (zie punt 3). De persoonlijke gegevens die aan J&JOY worden doorgegeven, zijn de gegevens die u vrijwillig aan ons hebt doorgegeven. Deze omvatten de volgende categorieën gegevens:

 • uw identificatiegegevens (naam, voornaam, titel, e-mailadres, geboortedatum en afleveradres);
 • uw bankgegevens (bankkaartnummer, IBAN en BIC/SWIFT) en factuurgegevens;
 • onze communicatie (per e-mail of anderszins);
 • het type domein waarmee u verbinding maakt met internet;
 • het aan u toegewezen IP-adres;
 • de datum en tijd van uw toegang tot onze site;
 • locatiegegevens of andere communicatiegegevens;
 • de pagina’s die u op onze site heeft bekeken;
 • het type browser, platform en/of besturingssysteem dat u gebruikt;
 • de zoekmachine en de trefwoorden die zijn gebruikt om de site te vinden;
 • uw browservoorkeuren;
 • Alle overige gegevens die u ons meedeelt.

3. VOOR WELKE DOEL VERZAMELEN WIJ UW GEGEVENS?

Wij verzamelen uw gegevens voornamelijk om onze nieuwsbrief te versturen, uw bestelling te kunnen verwerken, onze dienstverlening te verbeteren en, meer in het algemeen, om gemakkelijk met elkaar te kunnen communiceren. Ten slotte laten uw gegevens ons ook toe om uw navigatie op onze site te verbeteren en te vergemakkelijken. Uw gegevens stellen ons ook in staat uw navigatie op onze site te verbeteren en te vergemakkelijken.

4. HOE VERZAMELEN WIJ UW GEGEVENS?

De meeste van uw gegevens worden door uw actieve tussenkomst aan ons doorgegeven. Dit is het geval wanneer u ons uw identificatiegegevens toestuurt om een ​​bestelling te plaatsen. Andere gegevens, zoals de datum en het tijdstip van uw toegang tot onze site, de pagina's die u hebt bezocht of uw locatiegegevens, worden automatisch verzameld via de geraadpleegde servers en via "cookies" die op onze site worden geplaatst. 

5. WORDEN UW GEGEVENS BESCHERMD?

Wij maken er een punt van om de privacy van onze gebruikers te respecteren. Wij hanteren een strikt vertrouwelijkheidsbeleid en nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers lekkage, vernietiging, verlies, openbaarmaking, gebruik, toegang of ongeoorloofde wijziging van uw gegevens zoveel mogelijk voorkomen.

Voor de betaling van uw bestelling maken wij, om een ​​optimale veiligheid te garanderen, gebruik van het beveiligde betalingssysteem MultiSafe Pay.

6. HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Wij bewaren uw gegevens gedurende de tijd die nodig is om de nagestreefde doelen en doelstellingen te bereiken (zie punt 3). Zodra dit doel is bereikt, verwijderen we ze.

7. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U ZE UITOEFENEN?

U kunt op elk moment vragen om uw gegevens te verifiëren, in te zien, te corrigeren, te verwijderen, over te dragen en u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens, evenals om de beperking ervan te verzoeken. Om dit te doen, stuurt u ons eenvoudig een e-mail naar het volgende adres: support@jn-joy.be. Wij zullen er dan alles aan doen om zo snel mogelijk te doen wat nodig is.

8. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS EN MET WIE WORDEN DEZE GEDEELD?

Onze medewerkers en onderaannemers hebben slechts toegang tot uw gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw opdracht en/of voor het verwezenlijken van de nagestreefde doeleinden (zie punt 3). Elk van hen is onderworpen aan een verplichting tot strikte vertrouwelijkheid.

9. DRAGEN WIJ UW GEGEVENS NAAR HET BUITENLAND?

Wij geven uw gegevens alleen door aan een niet-EU-land als dat land een beschermingsniveau biedt dat gelijkwaardig is aan het beschermingsniveau waar u in uw woonland van kunt profiteren (zie voor meer informatie: https://goo.gl/1eWt1V).

10. HOE ONTVANGT U ONZE INFORMATIE?

Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om u artikelen, diensten en producten aan te bieden die vergelijkbaar zijn met degene(n) die u al bij ons heeft besteld.

Met uw toestemming of op basis van ons legitieme belang, met name gebaseerd op onze relatie, zullen wij u abonneren op onze nieuwsbrief en u andere soortgelijke producten of diensten aanbieden die voor u interessant kunnen zijn. U kunt zich op elk moment uitschrijven en uw toestemming voor deze communicatie intrekken door een e-mail te sturen naar het volgende adres: support@jn-joy.be.

11. WAT IS ONS BELEID MET BETREKKING TOT GEGEVENS OVER MINDERJARIGEN?

Onze site en de verkoop van onze artikelen zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18 jaar. Als u ontdekt dat uw minderjarige kind zonder uw toestemming zijn/haar persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres: support@jn-joy.be.

12. WAT GEBEURT ER ALS HET CHARTER WORDT GEWIJZIGD?

Als wij dit charter wijzigen, wordt u hiervan op de hoogte gebracht via onze website. Vergeet niet om het Privacycharter regelmatig en idealiter te raadplegen bij elke nieuwe raadpleging van onze Site. De datum van inwerkingtreding van het Handvest staat bovenaan dit document.

13. WAT TE DOEN BIJ EEN GESCHIL?

Niemand heeft baat bij lange beproevingen. In geval van een geschil tussen ons verbinden wij ons ertoe de dialoog en openheid te bevorderen bij het zoeken naar een minnelijke oplossing. U kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.