Privacybeleid

Van kracht sinds: 25-05-18

We maken er een erezaak van om de privacy van onze gebruikers te respecteren en hun persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wetgeving te verwerken.

Het privacycharter is bedoeld om u in volledige transparantie te informeren over de gegevens die we verzamelen, het doel van hun verzameling, de manier waarop we ze gebruiken en de rechten die u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Op deze pagina bieden wij u een vereenvoudigde versie van ons privacybeleid in de vorm van vragen/antwoorden.

Wij vestigen uw aandacht op de noodzaak om dit charter aandachtig te lezen. Indien u nog andere vragen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren op het volgende adres: support@jn-joy.be

1. WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VAN UW GEGEVENS?

J&JOY is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

J&JOY SA
Avenue Edmond Leburton 6
4300 Waremme
België

N° BCE: BE08 9688 2685

support@jn-joy.be

2. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Wij verzamelen uw gegevens – al dan niet persoonlijk – voor verschillende doeleinden die in het volgende punt worden gedefinieerd (zie punt 3). De persoonsgegevens die aan J&JOY worden doorgegeven, zijn die welke u vrijwillig aan ons hebt doorgegeven. Deze omvatten met name de volgende gegevenscategorieën:

  • uw identificatiegegevens (naam, voornaam, aanspreektitel, e-mailadres, geboortedatum en afleveradres);
  • uw bankgegevens (creditcardnummer, IBAN en BIC/SWIFT) en facturatie;
  • onze communicatie (per e-mail of anderszins);
  • het type domein waarmee u verbinding maakt met internet;
  • het aan u toegewezen IP-adres;
  • de datum en tijd van uw toegang tot onze site;
  • locatiegegevens of andere communicatiegegevens;
  • de pagina's die u op onze site hebt bekeken;
  • het type browser, platform en/of besturingssysteem dat u gebruikt;
  • de zoekmachine en trefwoorden die zijn gebruikt om de site te vinden;
  • uw browse-voorkeuren;
  • Alle andere gegevens die u ons meedeelt.

3. WAARVOOR VERZAMELEN WE UW GEGEVENS?

Wij verzamelen uw gegevens voornamelijk voor het versturen van onze nieuwsbrief, om uw bestelling te kunnen verwerken, om onze service te verbeteren en, meer in het algemeen, om gemakkelijk met elkaar te kunnen communiceren. Ten slotte stellen uw gegevens ons ook in staat om uw navigatie op onze site te verbeteren en te vergemakkelijken. Uw gegevens stellen ons ook in staat om uw navigatie op onze site te verbeteren en te vergemakkelijken.

4. HOE VERZAMELEN WIJ UW GEGEVENS?

De meeste van uw gegevens worden aan ons meegedeeld door uw actieve tussenkomst. Dit is het geval wanneer u ons uw identificatiegegevens stuurt om een bestelling te plaatsen. Andere gegevens, zoals de datum en tijd van uw toegang tot onze site, de pagina's die u hebt bezocht of uw locatiegegevens, worden automatisch verzameld via de geraadpleegde servers en de op onze site geplaatste "cookies".

5. WORDEN UW GEGEVENS BESCHERMD?

We maken er een erezaak van om de privacy van onze gebruikers te respecteren. We hanteren een strikt privacybeleid en nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers lekkage, vernietiging, verlies, openbaarmaking, gebruik, toegang of ongeoorloofde wijziging van uw gegevens voor zover mogelijk voorkomen.

Voor de betaling van uw bestelling maken wij, om een optimale veiligheid te garanderen, gebruik van het beveiligde betalingssysteem MultiSafe Pay.

6. HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Wij bewaren uw gegevens voor de tijd die nodig is om de nagestreefde doelen en doelstellingen te realiseren (zie punt 3). Zodra dit doel is bereikt, verwijderen we ze.

7. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KAN IK ZE UITOEFENEN?

U kunt op elk moment vragen om uw gegevens te verifiëren, in te zien, te corrigeren, te verwijderen, over te dragen en u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens, evenals de beperking ervan vragen. Om dit te doen, volstaat het om ons een e-mail te sturen op het volgende adres: support@jn-joy.be. We zullen er dan alles aan doen om het nodige zo snel mogelijk te doen.

8. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS EN AAN WIE WORDEN DEZE BEKENDGEMAAKT?

Onze medewerkers en onderaannemers hebben slechts toegang tot uw gegevens voor zover dit nodig is voor de uitvoering van uw bestelling en/of voor het bereiken van de nagestreefde doelstellingen (zie punt 3). Elk van hen is onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht.

9. DRAGEN WIJ UW GEGEVENS OVER IN HET BUITENLAND?

We geven uw gegevens alleen door aan een land buiten de Europese Unie als dat land een beschermingsniveau biedt dat gelijkwaardig is aan het beschermingsniveau dat voor u beschikbaar is in het land waar u woont (voor meer informatie, zie:. https://goo.gl/1eWt1V).

10. HOE ONTVANGT U ONZE INFORMATIE?

We gebruiken je e-mailadres alleen om je artikelen, diensten en producten aan te bieden die vergelijkbaar zijn met degene die je al bij ons hebt besteld.

Met uw toestemming of op basis van ons gerechtvaardigd belang op basis van met name onze relatie, zullen wij u inschrijven voor onze nieuwsbrief en u andere soortgelijke producten of diensten aanbieden die voor u interessant kunnen zijn. U kunt zich op elk moment uitschrijven en uw toestemming voor deze communicatie intrekken door een e-mail te sturen naar het volgende adres: support@jn-joy.be.

11. WAT IS ONS BELEID INZAKE GEGEVENS OVER MINDERJARIGEN?

Onze site en de verkoop van onze artikelen zijn niet gericht op kinderen onder de 18 jaar. Als u ontdekt dat uw minderjarig kind ons zonder uw toestemming persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via het volgende adres: support@jn-joy.be.

12. WAT GEBEURT ER ALS HET HANDVEST WIJZIGT?

Als we dit charter wijzigen, wordt u hiervan op de hoogte gebracht via onze website. Vergeet niet het Privacycharter regelmatig en idealiter elke keer dat u onze Site bezoekt te raadplegen. De datum van inwerkingtreding van het Handvest staat bovenaan dit document.

13. WAT TE DOEN IN GEVAL VAN EEN GESCHIL?

Lange proeven hebben niemand baat. Bij een geschil tussen ons verbinden wij ons ertoe de dialoog en openheid te bevorderen bij het zoeken naar een minnelijke oplossing. U kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.