Voorwaarden

WAAROM HEBBEN WIJ ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN?

Het doel van deze algemene verkoopvoorwaarden is om, uitsluitend op basis van de relaties die zij op internet tot stand brengen, de rechten en verplichtingen van de Partijen te definiëren die voortvloeien uit de online verkoop van de Producten die op de Site worden aangeboden.

Deze zijn van toepassing op de onlineverkoop met uitsluiting van elk ander document, in het bijzonder de algemene verkoopvoorwaarden die voorkomen in de catalogus van Producten die per post door J&JOY worden verspreid.

De verkoop kan worden gesloten in een van de talen die op de Site worden aangeboden.

Via de Site kan J&JOY de producten van het commerciële merk J&JOY (hierna de "Producten" genoemd) te koop aanbieden aan internetgebruikers die op de Site surfen (hierna "Gebruikers" genoemd). Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt overeengekomen dat de Gebruiker en J&JOY gezamenlijk de "Partijen" worden genoemd en individueel de "Partij", en dat de Gebruiker die een bestelling heeft gevalideerd vervolgens de "Partij" wordt genoemd. "Koper". De rechten en plichten van de Gebruiker gelden noodzakelijkerwijs ook voor de Koper.

De Gebruiker die op de Site een aankoop wil doen, verklaart over volledige rechtsbevoegdheid te beschikken. Een persoon die arbeidsongeschikt is in de zin van artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek kan echter een Gebruiker van de Site zijn als hij of zij op geen enkele manier op de Site kan kopen en daardoor de status van Koper kan verwerven. Het raadplegen van de Site en de diensten die deze aanbiedt valt dan onder de verantwoordelijkheid van zijn wettelijke vertegenwoordiger. Deze wettelijke vertegenwoordiger is verplicht deze bepalingen te respecteren. In ieder geval moet de wettelijke vertegenwoordiger bij het doorgeven van persoonsgegevens zelf het registratieformulier samenstellen of de persoon die hij vertegenwoordigt uitdrukkelijk machtigen om dit formulier in te vullen, waarbij de bepalingen met betrekking tot persoonsgegevens zoals bepaald in artikel 8 hieronder uiteraard van toepassing zijn.

De bestelling wordt gehonoreerd onder voorbehoud van het recht van J&JOY om deze te weigeren. Een bestelling kan met name niet worden gehonoreerd in geval van een fout in de prijsaanduiding, het uitblijven van betaling voor eerdere aankopen of in geval van retourzending of verlies van artikelen die door J&JOY te vaak worden geacht.

Elke bestelling van een Product dat op de Site wordt aangeboden, vereist raadpleging en uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden, zonder dat deze aanvaarding echter afhankelijk is van een handgeschreven handtekening van de Gebruiker. In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 9 juli 2001 tot vaststelling van bepaalde regels met betrekking tot het wettelijk kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, wordt eraan herinnerd dat de validatie van de aankooporder zoals gespecificeerd in artikel 3.3. hieronder vormt een elektronische handtekening die tussen de Partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening en die het bewijs vormt van het geheel van de bestelling en van de betaalbaarheid van de bedragen die verschuldigd zijn ter uitvoering van de bestelling.

Ten slotte wordt bepaald dat de Gebruiker deze algemene verkoopvoorwaarden kan opslaan of afdrukken, op voorwaarde dat hij ze niet wijzigt.

VERKOOPVOORWAARDEN

ARTIKEL 1: DOEL

De Gebruiker wordt verzocht deze algemene voorwaarden te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Als hij jonger is dan 18 jaar, moet hij duidelijk de toestemming hebben van een van zijn ouders of voogd om een ​​bestelling te plaatsen en/of te betalen.

ARTIKEL 2. PRODUCTEN-PRIJS

2.1. PRODUCTEN

De Producten die door J&JOY te koop worden aangeboden, zijn de Producten die op de Site verschijnen op de dag dat de Gebruiker de Site raadpleegt, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. In geval van onbeschikbaarheid van een van de Producten wordt de Koper zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Er is al gespecificeerd dat J&JOY de niet-beschikbare Product(en) mag vervangen door vergelijkbare Product(en), van minstens gelijkwaardige waarde. Indien hij het vervangende Product niet wenst te behouden, heeft de Koper de mogelijkheid om een ​​terugbetaling te verkrijgen voor het vervangen Product, volgens de voorwaarden uiteengezet in de artikelen 4 en 7.

Foto's en teksten ter illustratie van de Producten vallen niet onder de contractuele reikwijdte. Mochten deze foto's en/of teksten onjuist zijn, dan kan J&JOY hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

2.2. PRIJS

Prijzen zijn in euro's. Ze houden rekening met mogelijke kortingen en met de BTW, van toepassing op de dag van de bestelling.

In de prijzen is geen rekening gehouden met de orderverwerkingskosten genoemd in artikel 2.3. Ze worden extra gefactureerd - na de definitieve validatie van de bestelling. Op de factuur die bij levering van het pakket naar de Gebruiker wordt verzonden, staan ​​dus de prijzen van de producten vermeld, evenals de kosten voor het verwerken van de bestelling.

De prijzen zijn gegarandeerd op de datum van bevestiging van de bestelling, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden, met uitzondering van aanzienlijke wijzigingen in de kosten en in het bijzonder de BTW, en behoudens fouten of weglatingen.

Eventuele promoties in de vorm van kortingsbonnen zijn slechts geldig voor één bestelling per huishouden en gedurende een bepaalde geldigheidsduur.

J&JOY behoudt zich het recht voor, dat de Gebruiker aanvaardt, om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar de Producten zullen worden gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment van bevestiging van de bestelling, echter onder voorbehoud van de beschikbaarheid van genoemde Producten.

De prijzen die op de Site worden weergegeven, zijn onderhevig aan variaties vanwege introductieprijzen, promoties of uitverkoop. J&JOY behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling te weigeren indien de prijs en/of specificaties van een op de website vermeld product onjuist blijken te zijn als gevolg van een technisch defect of een menselijke fout.

2.3. VERZENDEN

De verzendkosten worden aan de Klant gefactureerd op basis van het gewicht en het volume van het pakket (inclusief verpakking en geschenken), de plaats van levering en de gekozen vervoerder of transportwijze.

Verzendkosten zijn gratis voor bepaalde landen en kunnen af ​​en toe gratis worden aangeboden als onderdeel van de promotionele marketingactiviteiten van J&JOY of nadat een bepaald bestelbedrag is overschreden. De klant wordt geïnformeerd tijdens de bestelfase.

De verzendkosten kunnen op de site worden bekeken in de sectie 'Leveringen'.

ARTIKEL 3. REGISTRATIE EN VALIDATIE VAN DE BESTELLING

3.1. NAVIGATIE BINNEN DE SITE

De Gebruiker kan op zijn Site de verschillende Producten lezen die J&JOY te koop aanbiedt.

De Gebruiker kan vrijelijk door de verschillende pagina's van de Site bladeren, zonder dat hij gebonden is aan een bestelling.

3.2. REGISTREREN VAN EEN BESTELLING

Als de Gebruiker een bestelling wil plaatsen, kiest hij de verschillende Producten waarin hij geïnteresseerd is en geeft hij uiting aan zijn interesse door op het vakje “Toevoegen aan winkelwagen” te klikken.

De Gebruiker kan op elk moment:

  • - een overzicht krijgen van de Producten die hij heeft geselecteerd, door op “Winkelmandje” te klikken,

  • - corrigeer eventuele fouten bij het invoeren van bestelgegevens door op de productbeschrijving te klikken; de correctie is echter niet meer mogelijk zodra de Gebruiker op “Bestelling plaatsen” heeft geklikt,

  • - voltooi uw selectie van Producten en bestel deze Producten door op “Volgende” te klikken

  • - ga verder met winkelen door op “verder winkelen” te klikken.

Op de pagina “Winkelmandje” geeft de Gebruiker de code “Kortingsbon” aan. die hij in bezit heeft en zal zijn bestelling invoeren met vermelding van: de referentie(s), het gewenste aantal en de maat. In het geval dat de “Kortingsbon” echter niet door de Site wordt herkend, kan de Gebruiker contact opnemen met de klantenservice via support@jn-joy.com.

Om de door hen gekozen Producten te bestellen, moet elke Gebruiker, nadat hij op “Volgende” heeft geklikt, zich identificeren door zijn e-mailadres en wachtwoord in te voeren die hij eerder heeft aangemaakt in de sectie “Mijn Account”.

De Gebruiker moet het hem ter beschikking gestelde formulier nauwkeurig invullen, waarop hij de informatie vermeldt die nodig is voor zijn identificatie, en in het bijzonder zijn achternaam, voornaam en postadres. Bovendien moet de Gebruiker zijn e-mailadres en een wachtwoord van zijn keuze opgeven, dat persoonlijk en vertrouwelijk voor hem zal zijn en dat hij nodig heeft om zich vervolgens op de Site te identificeren.

De Gebruiker aanvaardt dat het invoeren van deze twee identificatiegegevens een bewijs van zijn identiteit vormt en zijn instemming met deze algemene verkoopvoorwaarden aantoont.

Zodra de Gebruiker is geïdentificeerd, moet hij het afleveradres (zoals gespecificeerd in artikel 4 hieronder) en de gewenste aflevermethode kiezen. Vervolgens verschijnt er een bestelformulier op het scherm met een samenvatting van het totale bedrag van de bestelling (inclusief verwerkingskosten genoemd artikel 2.3, tenzij anders bepaald). De Gebruiker kan de gewenste betaalmethode kiezen volgens de voorwaarden voorzien in artikel 6.

3.3. DEFINITIEVE VALIDATIE VAN DE BESTELLING

Zodra hij op de gekozen betaalmethode klikt, wordt de Gebruiker doorgestuurd naar een pagina waarop hij een samenvatting van zijn bestelling vindt, namelijk: het gekozen type product, het aantal, de maat en de prijs. Als de Gebruiker op “Ik bevestig mijn bestelling” klikt, valideert de Gebruiker definitief zijn bestelling: de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop wordt definitief gesloten. De Gebruiker kan eventuele fouten bij het invoeren van de bestelgegevens dan niet meer corrigeren. De Gebruiker wordt Koper. De aankooporder zal worden opgenomen in de computerbestanden van J&JOY of haar dienstverlener, zelf bewaard op een betrouwbare en duurzame drager, en zal worden beschouwd als bewijs van de contractuele relaties tussen de Partijen. Het contract wordt vervolgens in elektronische vorm gearchiveerd en uitsluitend bestemd voor gebruik door J&JOY.

In overeenstemming met artikel 5 hieronder heeft de Koper het recht om de aankoop, zonder boete en zonder opgave van reden, te annuleren binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf de dag na levering van de Producten door J&JOY.

3.4. ORDER BEVESTIGING

Zodra de verkoop definitief gesloten is, wordt door J&JOY per e-mail een samenvatting van de bestelling verzonden naar het e-mailadres dat de Koper bij de bestelling heeft opgegeven.

Deze bevestiging omvat alle samenstellende elementen van het contract tussen de partijen en vormt het bewijs van de aankoop tussen de partijen. Het is tevens bindend met betrekking tot de beschikbaarheid en prijs van artikelen, aanbiedingen en verzendkosten. Op de factuur die bij levering van het pakket aan de Gebruiker wordt verzonden, zijn derhalve de prijzen van de producten vermeld, evenals de bijdrage in de kosten van het verzenden van de bestelling en, indien van toepassing, de bijdrage in de betalingskosten. J&JOY behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling te weigeren indien de prijs en/of specificaties van een op de website vermeld product onjuist blijken te zijn als gevolg van een technisch defect of een menselijke fout.

Wat gepersonaliseerde producten betreft (“MonPolo”- of “MonPolo Club”-producten: www.monpolo.be, www.monpolo.be/club), zijn hun kleuren, foto’s en kenmerken indicatief en kunnen ze verschillen vertonen met het eindproduct. Houd er rekening mee dat de grootte en plaatsing van patronen op gepersonaliseerde producten onderhevig zijn aan interpretatie door J&JOY. De weergave van een personalisatie op textiel is niet de exacte weerspiegeling van een afbeelding op het scherm. De combinatie van verschillende markeertechnieken met verschillende kleuren kan variaties in de resultaten veroorzaken waarmee de klant rekening moet houden; J&JOY kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld. Bovendien behoudt J&JOY zich het recht voor om het ontwerp van het door de Koper gepersonaliseerde artikel al dan niet te aanvaarden, zelfs na betaling van de bestelling. Indien om welke reden dan ook de door de Koper aangevoerde reden in strijd is met de door J&JOY bepleite waarden en dit resulteert in een annulering van de bestelling, verbindt J&JOY zich ertoe de klant binnen 2 werkdagen terug te betalen.

ARTIKEL 4. LEVERING

4.1. TIJDSLIMIET

De volgende levertijden gelden:

Voor artikelen die beschikbaar zijn voor levering in België, Nederland en/of Luxemburg bedraagt ​​de levertijd doorgaans 24 werkuren vanaf de dag na ontvangst van de betaling van de bestelling door de Koper.

Deadline voor artikelen die beschikbaar zijn om te worden geleverd naar een ander land in Europa, de verzendtijd bedraagt ​​48 tot 96 werkuren vanaf de dag na ontvangst van de betaling voor de bestelling door de Koper.

Indien de bestelling niet kan worden uitgevoerd binnen een termijn van maximaal 30 werkdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de validatie van de bestelling door de Koper, heeft laatstgenoemde het recht om de Aankoop te annuleren. Voor bestellingen waarbij in het aan Koper verzonden overzicht 'binnen x weken leverbaar' staat, bedraagt ​​de maximale levertijd 30 werkdagen vermeerderd met het betreffende aantal weken.

Tijdens promotieperiodes kunnen er extra vertragingen optreden.

4.2. BEZORGADRES

De door de Koper bestelde Producten worden geleverd op het adres dat hij op het bestelformulier heeft aangegeven.

In ieder geval worden de Producten verzonden via de gebruikelijke postdiensten of per vervoerder. J&JOY wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van overmatige levertijd als gevolg van postdiensten of transportmiddelen, evenals in geval van verlies van de bestelde Producten of staking.

Het transportrisico is ten laste van de Koper, die binnen de drie (3) werkdagen na de levering een gemotiveerd protest moet indienen bij de postdiensten of bij de vervoerder. Bovendien wordt bepaald dat de eigendom van de bestelde Producten pas op de Koper wordt overgedragen na volledige betaling van de gefactureerde prijs, inclusief verzendkosten. Alle overige risico’s van verlies en beschadiging met betrekking tot de Producten gaan bij levering over op Koper.

ARTIKEL 5. HERROEPINGSRECHT

De Koper beschikt over een termijn van dertig (30) kalenderdagen (twintig (20) werkdagen) om op zijn kosten de door hem bestelde Product(en) terug te sturen, zonder boetes en zonder opgave van reden. Deze termijn loopt vanaf de dag na de dag van levering van de bestelling.

Als onderdeel van de uitoefening van deze bevoegdheid wordt de volgende procedure toegepast:

De Koper retourneert het/de betreffende Product(en) na het volgen van de retourprocedure die beschikbaar is via deze link https://jandjoy.myshopify.com/account/ volgens naar het genoemde FOD-economieformulier: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/Formulaire-de-retractation.pdf

Zijn niet inbegrepen:

 • - Bij beschadigde artikelen wordt een schadevergoeding aan de consument gevraagd.

 • - Artikelen dienen bij voorkeur in de originele verpakking geretourneerd te worden.

 • - artikelen die beschadigd zijn door nalatigheid, misbruik of gerepareerd zijn door derden of door de Koper zelf.

 • - gepersonaliseerde artikelen op verzoek van de Koper (bijvoorbeeld MonPolo of MonPolo Club).

 • - indien nodig wordt een schoonmaakvergoeding geclaimd.

Artikelen die in deze staat worden geretourneerd, blijven bij J&JOY ter beschikking van de Koper, die ervoor moet betalen. Bij abnormale of onrechtmatige retourzendingen behoudt J&JOY zich het recht voor om een ​​volgende bestelling te weigeren.

Ze moeten worden teruggestuurd naar:

 • J&JOY – eshop-retouren

 • Aan het Râce 19B Fonds

 • 4300 Waremme

 • BELGIË

De Koper dient het bewijs van terugzending te bewaren. Als de artikelen gebreken vertonen naleving, portokosten worden vergoed. In alle andere gevallen blijven de verzendkosten voor rekening van de Koper.

De Koper is verantwoordelijk voor het/de Product(en) totdat deze J&JOY bereiken. Deze laatste kan verloren geretourneerde goederen niet vergoeden. Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, zal J&JOY een bevestigingsmail naar de Koper sturen (naar het adres vermeld op het bestelformulier) en deze laatste binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de datum van aankoop contant of in de vorm van een voucher terugbetalen. de datum van verzending van genoemde e-mail, de door hem betaalde bedragen, met uitzondering echter van de kosten voor het retourneren van de Producten, die ten laste blijven van de Koper.

De terugbetaling zal plaatsvinden volgens hetzelfde betaalmiddel als dat gebruikt voor de initiële transactiet via voucher of creditering op de bankrekening of creditcard die is gebruikt bij de betaling van het/de Product(en).

 

Het herroepingsrecht voorzien in deze algemene voorwaarden is enkel van toepassing binnen het strikte kader van de toepassing van de wetgeving inzake consumentenbescherming. Houd er rekening mee dat producten die door de koper zijn gemaakt en gepersonaliseerd (“MonPolo”- of “MonPolo Club”-producten): www.monpolo.bewww.monpolo.be/club), geniet deze laatste geen recht op herroeping, omruiling of terugbetaling, behalve in geval van een defect aan het product, zoals bepaald in art. XIV. 47 van het Herroepingsrecht bij overeenkomsten op afstand van het Wetboek van Economisch Recht.

ARTIKEL 6. BETALING

Elke bestelling impliceert een bijdrage in de verzendkosten bedoeld in artikel 2.3 en, indien van toepassing, een bijdrage in de betalingskosten, afhankelijk van de gekozen betaalmethode.

Niet geaccepteerd als betaalmiddel: postzegels, overschrijvingen bij de bestelling, contant geld bij de bestelling en cheques.

Bij het valideren van de bestelling wordt de Koper uitgenodigd om te kiezen uit de volgende betaalmethoden:

 • - Met een VISA- of MasterCard-kaart: hij vermeldt het nummer en de vervaldatum op het bestelformulier: de betaling vindt dan plaats volgens de voorwaarden die met zijn bank zijn overeengekomen;

 • - Met een CERTIFICAAT of WAARDEBON, die steeds vermeld moet worden bij de bestelling: J&JOY trekt deze af van het te betalen bedrag en, indien nodig, vergoedt J&JOY (met uitzondering van waardebonnen) het eventuele saldo;

 • - Via PAYPAL: de Koper geeft zijn PayPal-rekeningnummer op (op voorwaarde dat hij over voldoende saldo beschikt).

 • - Via internetoverschrijving (NETbanking) via ING Home pay, Dexia, CBC, KBC, FORTIS of elke andere bankorganisatie erkend op Belgisch grondgebied.

J&JOY behoudt zich in ieder geval het recht voor om elke bestelling of levering te weigeren in geval van:

  • - bestaand geschil met Koper

  • - gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een eerdere bestelling door de Koper

  • - weigering van autorisatie voor betaling met bankkaart door bankorganisaties

  • - niet-betaling of gedeeltelijke betaling

J&JOY kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

ARTIKEL 7. GARANTIES

De Koper dient het garantiebewijs zorgvuldig te bewaren: het zit op de leveringsbon.

In geval van een anomalie bij ontvangst van het pakket, kan de Koper contact opnemen met J&JOY via e-mail of telefoon.

7.1. WETTELIJKE GARANTIE

De Koper profiteert van de wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering van zijn artikel, als hij er niet van op de hoogte was of niet verwacht werd op de hoogte te zijn van het gebrek op het moment dat het contract werd gesloten en als hij blijkt binnen twee jaar na levering. In dit geval kan de Koper ofwel de reparatie van zijn artikel ofwel de vervanging ervan eisen, en als geen van deze oplossingen mogelijk is, ofwel een passende prijsverlaging ofwel de ontbinding van het contract, onder de voorwaarden voorzien door de wet. artikel 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek). Hiertoe brengt de Koper J&JOY schriftelijk op de hoogte, uiterlijk binnen twee maanden vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft opgemerkt. Indien het gebrek zich binnen zes (6) maanden na levering voordoet, is het in principe aan J&JOY om te bewijzen dat het gebrek niet bestond op het moment van levering. Na de periode van twee jaar kan de Koper geen reparatie of vervanging van zijn artikel meer eisen, tenzij elders op de site anders vermeld staat. Artikelen met een normale levensduur van minder dan twee jaar of zelfs zes maanden, volgend op algemeen bekend gebruik of de stand van de techniek (waarbij met name rekening wordt gehouden met hun prijs), worden alleen gegarandeerd voor hun normale levensduur. De wettelijke rechten die de Koper heeft onder de Belgische wetgeving die van toepassing is op de verkoop van consumptiegoederen worden niet aangetast door de garanties die elders op de site worden beschreven.

7.2. CORRESPONDENTIE EN BEZOEKADRES

Elke correspondentie of procedure met betrekking tot de garanties beschreven in dit artikel moet worden verzonden of uitgevoerd naar TEXARDENT SA Rue de Huy 248 in 4300 Waremme, Tel: +32 19/30.25.82, e-mail: support@jn-joy.com

ARTIKEL 8. DIVERSE BEPALINGEN

8.1. OVERMACHT

J&JOY is niet verantwoordelijk voor de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van dit contract, indien deze niet-uitvoering wordt veroorzaakt door een gebeurtenis die overmacht inhoudt, in het bijzonder de aanwezigheid van computervirussen, in geval van verstoring of staking. of gedeeltelijk, met name postdiensten en transport- en/of communicatiemiddelen, overstromingen, brand.

Gebeurtenissen die voldoen aan de criteria van de jurisprudentie worden als overmacht beschouwd.

In geval van een gebeurtenis die overmacht inhoudt, zal J&JOY de Gebruiker/Koper hiervan binnen vijf (5) werkdagen na het optreden van deze gebeurtenis op de hoogte stellen.

Na een periode van één (1) maand onderbreking wegens overmacht is het J&JOY mogelijk de bestelling niet uit te voeren, onder voorbehoud van terugbetaling aan de Koper indien nodig.

8.2. GEDEELTELIJKE INVALIDITEIT

De nietigheid of niet-toepasselijkheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden kan de geldigheid of toepasselijkheid van de andere clausules niet aantasten. In voorkomend geval verbinden de partijen zich ertoe de nietige of niet-toepasbare clausule te vervangen door een geldige clausule die vanuit economisch oogpunt het dichtst in de buurt komt van de nietige of niet-toepasbare clausule.

Het feit dat J&JOY op een bepaald moment geen gebruik maakt van deze algemene verkoopvoorwaarden kan niet geïnterpreteerd worden als een verklaring van afstand om er op een later tijdstip wel gebruik van te kunnen maken.

8.3. HELE CONTRACT

Deze algemene verkoopvoorwaarden en het aan de Koper verzonden besteloverzicht vormen een contractueel geheel en vormen het geheel van de contractuele relaties tussen de Partijen.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten, prevaleren de algemene verkoopvoorwaarden.

8.4. TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTSGEBIEDEN

De contractuele relaties tussen partijen evenals deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht, zelfs in geval van een garantieclaim. De partijen komen uitdrukkelijk overeen de toepassing van het Weens Koopverdrag uit te sluiten.

Elk geschil met betrekking tot de totstandkoming, de uitvoering, de interpretatie van de algemene verkoopvoorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn en dat niet in der minne kan worden opgelost, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik en, in voorkomend geval, van de vrederechter van het kanton Waremme.

ARTIKEL 9. CADEAUBON

9.1. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar of restitueerbaar.

9.2. Cadeaubonnen kunnen niet worden herladen.

9.3. Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt op onze online verkoopsite of in onze winkels.